Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam

Firma silbersaiten, Bangiev&Bangiev GbR,
Irmhild-Warweg-Strasse 22, 30539 Hannover,
E-Mail: kontakt@silbersaiten.de

poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo zapłacić nam odpowiednią kwotę odpowiadającą stosunkowi usług już wykonanych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy, do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

Zgodnie z §312 d. Paragraf 4 BGB, produkty oprogramowania oferowane do natychmiastowego pobrania są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy.