Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane tutaj

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o tym, jak obchodzimy się z Państwa danymi.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych

Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przechowujemy jedynie dane dostępowe bez odniesienia do danych osobowych, takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, strona, z której nas Państwo odwiedzają lub nazwa żądanego pliku. Dane te są analizowane wyłącznie w celu poprawy jakości naszych usług i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy dobrowolnie je nam podajesz podczas zamawiania towarów, zakładania konta klienta lub rejestracji do naszego newslettera. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy bez Twojej odrębnej zgody wyłącznie do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia. Po całkowitym zrealizowaniu umowy i zapłaceniu ceny zakupu, Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych. Jeśli zapiszą się Państwo do newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany za Państwa zgodą do naszych celów reklamowych do momentu rezygnacji z newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Wykorzystanie plików cookie

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera przy następnej wizycie (tzw. stałe pliki cookie). Te pliki cookies służą do powitania Państwa nazwą użytkownika i sprawiają, że nie muszą Państwo ponownie wpisywać hasła lub wypełniać formularzy z Państwa danymi przy kolejnych zamówieniach. Nasze firmy partnerskie nie są uprawnione do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej z wykorzystaniem plików cookie.

Przekazywanie danych osobowych

W celu realizacji płatności przekazujemy Państwa dane płatnicze do instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności.

Prawo do informacji

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych oraz ewentualnie do ich korekty, zablokowania lub usunięcia.

Kontakt w sprawie ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również odwołania udzielonych zgód, prosimy o kontakt: Michael Bangiev, e-mail: m.bangiev@silbersaiten.de

Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po podaniu osobistego hasła. Należy zawsze traktować informacje dostępowe w sposób poufny i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeśli udostępniasz komputer innym osobom.
Tekst umowy

Tekst umowy jest przechowywany w naszych wewnętrznych systemach. Ogólne warunki handlowe można przejrzeć w każdej chwili na tej stronie. Jeżeli założyli Państwo konto klienta, mogą Państwo w każdej chwili przeglądać swoje dane klienta w zakładce "Moje konto". Dane dotyczące zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną.